Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Khắc Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912423295
  • Email:
   nguyenkhackhanh@thptlucngan4.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Trần Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0975773145
  • Email:
   tranvantrung@thptlucngan4.edu.vn
 • Nguyễn Văn Doanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0975626556
  • Email:
   nguyenvandoanh@thptlucngan4.edu.vn