Ảnh: Tổ Hành chính năm học 2020 - 2021         

        Tổ Hành chính có nhiệm vụ thực hiện các công việc hành chính và phục vụ cho công tác giảng dạy.Tổ gồm các bộ phận: kế toán, văn thư, thủ quỹ, y tế, phục vụ, bảo vệ. Tuy không trực tiếp giảng dạy nhưng công việc của tổ cũng góp một phần không nhỏ trong thành công chung của nhà trường. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Hiệu, tập thể tổ văn phòng đã đảm đương hầu hết các công việc phía sau bục giảng, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho mỗi giờ lên lớp của các Thầy Cô và học sinh.

          Bộ phận thư viện: Quản lý về công tác thư viện, tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử... phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

        Bộ phận thiết bị: Quản lý về công tác thiết bị dạy học, cùng tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn chuẩn bị thiết bị dạy học, hỗ trợ hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị thực hành, thí nghiệm.

        Bộ phận kế toán: Đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; thực hiện thu, chi theo đúng quy định.

         Bộ phận văn thư: Theo dõi, xử lý công văn đi, công văn đến; quản lý sổ điểm, học bạ; cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ;…

        Bộ phận y tế: Chăm lo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; giám sát các điều kiện an toàn trường học, ATTP, vệ sinh học đường.

        Bộ phận bảo vệ: Đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

        Bộ phận phục vụ: Đảm bảo môi trường giảng dạy, học tập sạch sẽ, vệ sinh.

       Tuy mỗi bộ phận đảm nhiệm một công việc khác nhau nhưng tất cả đều hướng về một mục đích là phục vụ cho giảng dạy và học tập, đều cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt công việc được phân công. Ngoài việc thực hiện tốt công việc của mình, tổ Hành chính luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chuyên môn, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí trong mọi công việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của nhà trường.

DANH SÁCH NHÂN VIÊN TỔ HÀNH CHÍNH    

Đỗ Thế Phương – TTCM - Thư viện

- Sinh năm 1984

- Chuyên ngành: Thư viện

- Về trường công tác ngày 01/8/2010

Bùi Văn Thắng – TPCM - Thiết bị

- Sinh năm 1986

- Chuyên ngành: Sư phạm Sinh

- Về trường công tác ngày 01/8/2010

Trần Thị Hải Yến – Văn Thư

- Sinh năm 1990

- Chuyên ngành: Văn Thư 

- Về trường công tác ngày 15/08/2013

 

Ngô Hương Lan – Kế Toán

      - Sinh năm 1995

- Chuyên ngành: Kế toán

- Về trường công tác ngày 05/06/2017

 

 

Nguyễn Văn Huynh – Bảo Vệ

      - Sinh năm 1974

- Về trường công tác ngày 01/08/2001

 

Nông Trí Dũng - Bảo Vệ

- Sinh năm 1957

- Về trường công tác ngày 15/05/2018

 

Vi Thị Long – Y tế

- Sinh năm 1959

- Về trường công tác ngày 01/10/2019

 

Trần Thị Mơ – Phục vụ

- Sinh năm 1980

- Về trường công tác ngày 01/05/2018