VÀI NÉT VỀ TỔ HÓA- SINH- CN

……………………….

       Tổ Hóa- Sinh- CN  của trường THPT Lục Ngạn Số 4  thuộc Sở GD và ĐT Bắc Giang là một trong 6 tổ chuyên môn của Trường. Tổ chuyên môn Hóa- Sinh- CN được thành lập tháng 9 năm 2009 đến nay đã được 11 năm hoạt động. Hiện tại Tổ Hóa- Sinh- CN có tổng số cán bộ giáo viên: 10 người, trong đó có 06 giáo viên bộ môn Hoá, 04 giáo viên bộ môn Sinh – công nghệ, 100% giáo viên trong tổ đều có trình độ đại học, có 01 giáo viên  có trình độ thạc sĩ, có 5 đồng chí giáo viên là Đảng viên ĐCSVN còn lại là Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ chính của tổ là đảm bảo công tác giảng dạy môn Hóa, Sinh của tất cả các lớp trong trường và môn Công nghệ khối 10.

Ở thời kì nào, hoạt động của tổ cũng diễn ra sôi nổi với các hoạt động dạy và học, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp cho các hoạt động chung của trường.

Về đội ngũ thầy cô giáo của tổ có nhiều thay đổi và không ổn định do đặc thù trường đóng trên địa bàn vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. Thế hệ các thầy cô về trường từ những ngày đầu thành lập hầu hết đã chuyển công tác đi nơi khác như: Thầy Nguyễn Văn Thiệu, Thầy Nguyễn Xuân Hạnh,Thầy Bùi Văn Anh, Thầy Chu Văn Bằng, thầy Vi Xuân Khánh, Thầy Trần Văn Bảo, Cô Nguyễn Thị Thoảng, Cô Đỗ  Thị Quyên, Cô Phạm Thị Thu Hường …vv

              Trong những năm qua cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, tổ Hóa- Sinh- CN cũng đã đạt được nhiều thành tích đóng góp vào thành tích chung của nhà trường. Trong hoạt động chuyên môn, các thầy, cô giáo đều cố gắng nỗ lực trong các hoạt động chuyên môn, trong nhiều năm liền chất lượng giáo dục đại trà đều đạt và vượt chỉ tiêu chuyên môn. Chất lượng ôn thi TN THPT hàng năm đều nằm trong tốp 10 của tỉnh.

Công tác bồi dưỡng mũi nhọn học sinh giỏi cũng đạt được nhiều thành tích cao đóng góp vào thành tích chung của nhà trường.

TT

Bộ môn

Thành tích bồi dưỡng HSG cấp tỉnh

1

Hóa học

1 giải Nhì (năm 2011), 2 giải ba(năm 2017,2020)

2

Sinh học

1 giải nhì (năm 2010), 2 giải KK( năm 2011,2017)

 

            Các giáo viên trong tổ đều có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và thường xuyên trao đổi trong tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên nghiên cứu học hỏi và ứng dụng CNTT một cách hiệu quả vào dạy học

Tiết dạy ứng dụng CNTT ở phòng học thông minh của các Thầy cô trong Tổ Hóa- Sinh- CN 

Một số Thầy cô tích cực tham gia hướng dẫn học sinh tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật cấp trường, cấp tỉnh đạt thành tích cao như Thầy Nguyễn Duy Tiến

Hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT

Tổ chuyên môn có nhiều thầy, cô giáo đã danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, tỉnh, đạt danh hiệu LĐT, CSTĐ CS, Giám đốc Sở khen…

          Tập thể tổ Hóa- Sinh- CN là một tập thể đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Toàn tổ đã thực hiện tốt qui định của nhà trường, thực hiện tốt mọi quy chế chuyên môn của ngành

          Trong năm học (2019 – 2020), tổ Hóa- Sinh- CN đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trên nhiều mặt là cơ sở để các thầy, cô giáo tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chuyên môn và đóng góp chung vào thành tích giáo dục của nhà trường.

            Trong thời gian tới, tập thể tổ Hóa- Sinh - CN phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đựợc giao, đáp ứng yêu cầu dạy học trong thời kỳ mới.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA-SINH-CN

NĂM HỌC 2020 - 2021

TT

HỌ VÀ TÊN

MÔN

KIÊM NHIỆM

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Đoàn Văn Lợi

Hóa học

TTCM

0976961751

doanvanloi@thptlucngan4.edu.vn

2

Trần Văn Yên

Sinh học

TPCM

0973633476

tranvanyen@thptlucngan4.edu.vn

3

Nguyễn Duy Tiến

Hóa học

GV

0966360529

Nguyenduytien@thptlucngan4.edu.vn

4

Vi Văn Hồng

Hóa học

GV

0988029118

vivanhong@thptlucngan4.edu.vn

5

Chu Văn Sớn

Hóa học

GV

0383495503

Chuvanson.hoahoc@thptlucngan4.edu.vn

6

Nguyễn Thị Hiền

Hóa học

GV

0374680319

nguyenthihien.hoahoc@thptlucngan4.edu.vn

7

Nguyễn Thị Thu Hoài

Hóa học

GV

0359918248

nguyenthithuhoai.hoahoc@thptlucngan4.edu.vn

8

Lý Hồng Linh

Sinh học

GV

0978656546

lyhonglinh@thptlucngan4.edu.vn

9

Lý Thị Định

Sinh học

GV

0988628154

lythidinh.sinhhoc@thptlucngan4.edu.vn

10

Hứa Thị Thúy

Sinh học

GV

0374746031

huathithuy.sinhhoc@thptlucngan4.edu.vn