VÀI NÉT VỀ TỔ TD – GDQP&AN

 

Tổ TD-QPAN gắn liền với sự hình thành và phát triển của Trường THPT Lục Ngạn số 4 (tiền thân là trường PT Cấp 2 – 3 Tân Sơn thành lập năm 2002).


     Về đội ngũ thầy cô giáo của tổ ít có sự thay đổi. Thế hệ các thầy cô về trường từ những ngày đầu thành lập như: thầy Nông Văn Thọ, thầy Bùi Văn Hưng, thầy Bùi Tuấn Ngạn, cô Vũ Thị Thơm…vv

          Trong hoạt động chuyên môn, các thầy, cô giáo đều cố gắng nỗ lực trong các hoạt động chuyên môn, huấn luyện các đội tuyển TDTT. Nhiều thầy, cô giáo tiêu biểu trong hoạt động chuyên môn của nhà trường như: thầy Bùi Văn Hưng, thầy Trần Công Lương, cô Vũ Thị Thơm…

Công tác bồi dưỡng, huấn luyện học sinh giỏi TDTT cũng đạt được nhiều thành tích cao đóng góp vào thành tích chung của nhà trường. Nhiều thầy, cô giáo đã không ngừng khắc phục khó khăn nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng giảng dạy. Tổ chuyên môn có nhiều thầy, cô giáo đã danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, tỉnh, đạt danh hiệu CSTĐ CS, Giám đốc Sở khen…

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM HỌC 2020 - 2021

TT

HỌ VÀ TÊN

MÔN

KIÊM NHIỆM

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Bùi Văn Hưng

GDQP

TTCM

0988 001 658

buivanhung@thptlucngan4.edu.vn

2

Nông Văn Thọ

TD

TPCM

0972 666 073

nongvantho@thptlucngan4.edu.vn

3

Bùi Tuấn Ngạn

GDQP

GV

0989 386 332

buituanngan.td@thptlucngan4.edu.vn

4

Vũ Thị Thơm

GDQP

GV

0987 195 771

vuthithom@thptlucngan4.edu.vn

5

Vi Quang Nguyên

GDQP

GV

0989 294 683

viquangnguyen@thptlucngan4.edu.vn

6

Trần Công Lương

TD

BTĐT

0968 266 077

trancongluong.theduc@thptlucngan4.edu.vn

7

Hoàng Văn Bằng

TD

GV

0375 794 885

Hoangvanbang.theduc@thptlucngan4.edu.vn