KẾ HOẠCH TUẦN 38 – TỔ HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH TUẦN 38 – TỔ HÀNH CHÍNH

 

TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4

Tổ: HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH TUẦN 38

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

 

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

hoàn thành

Người

thực hiện

Người chỉ đạo

Ghi chú

1

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

Sáng 23/5

Phương, Thắng, tổ kiểm tra

Trung 

 

2

Họp đánh giá xếp loại tổ

     Chiều 23/5

Cả tổ

Phương

 

3

Hoàn thiện hồ sơ thi tốt nghiêp 12

Cả tuần

Thắng, GVCN 12

Trung

 

 

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Thế Phương

Tác giả: Đỗ Thế Phương
Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều