Kế hoạch tháng 5 của nhà trường

SỞ GD & ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4

KẾ HOẠCH THÁNG 5

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian

hoàn thành

Người

thực hiện

Người chỉ đạo


1

+ Hoàn thành PPCT xong trước 23/5/2022

22/5/2022

GV, HS

BGH

+ Ngày 03/5/2022: Họp HĐ tháng 5 triển khai nhiệm vụ của trường

Y/c: Các đồng BGH, CTCĐ, BT ĐTN chuẩn bị các nội dung theo nhiệm vụ được phân công (đánh giá tháng 4, nhiệm vụ tháng 5)

03/5/2022

CBGV, NV

HT

+ Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 nghiêm túc trong CBGV, NV và học sinh;

Trong tháng

CBGV, NV, HS

 Đ/c Doanh

+ Tổ chức thi học kỳ II năm học theo lịch hướng dẫn của Sở và trường

Khối 10, 11: xong trước 14/5/2022

14/5/2022

GV, HS

Đ/c Trung

+ Hoàn thành hướng dẫn học sinh lớp 12 đăng ký thi TN THPT trực tuyến xong trước 17h00 ngày 13/5/2022

Y/c: + Tập huấn cho GVCN 12 và HS 12 xong trước 08/5/2022

         + Triển khai cho học sinh đăng ký xong trước 13/5/2022

13/5/2023

GVCN12, HS, BTS

Đ/c Trung

+ GVBM, GVCN hoàn thành nhập điểm trên CSDL xong trước 08/5/2022

08/5/2022

GVBM, GVCN

Đ/c Trung

+ Tổng hợp theo thực hiện chuyên môn, nền nếp, họp, ngoại khóa, chào cờ, tuy bài…. để thông báo đến TTCM

Y/c: +) Các đồng PHT, CTCĐ, BT ĐTN tổng hợp theo nhiệm vụ được quản lý để tổ chuyên môn có thêm minh chứng

+ Các tổ trưởng tổng hợp các thành viên trong gửi cho Đ/c Doanh để tổng hợp thông báo toàn trường trước ngày 15/5/2022

14/5/2022

PHT, CTCĐ, BT ĐTN

HT

+ Thực hiện chọn SGK lớp 10 cho năm học 2022-2022 (nhà trường chọn bộ sách Kết nối tri thức)

10/5/2022

BGH

HT

+ Hoàn thành nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 xong trước 17/5/2022; Nhập dữ liệu; nhập danh sách cán bộ coi thi tuyển sinh lớp 10 và nộp về Sở theo lịch

17/5/2022

Ban tuyển sinh

Đ/c Doanh

+ Kiểm tra đối khớp thông tin thi TN; Hoàn thành đánh giá xếp loại HK, HL lớp 12

13/5/2022

CBGV, NV

Đ/c Trung

+ In học bạ lớp 12 từ dữ liệu CSDL của ngành

 

 

 

+ Hoàn thành đánh giá, xếp loại HK, HL khối 10, 11 xong trước 18/5/2022

18/5/2022

GVCN

Đ/c Doanh, Trung

+ Hướng dẫn thuyên chuyển, đánh giá xếp loại CBGV, NV năm học 2021-2022 xong trước 15/5/2022 (có HD của Sở); Hướng dẫn làm hồ sơ thi đua năm học 2021-2022; Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp (các tổ rà soát danh sách chưa đánh giá của năm học 2020-2021 thì đánh giá năm học 2021-2022)

Trước 20/5/2022

GV, VN

HT

+ Đánh giá, xếp loại CBGV, NV của tổ xong trước 20/5/2022; Nhà trường hoàn thành đánh giá xếp loại CBGV, NV, Hồ sơ thi đua năm học trước 22/5/2022 (có hướng dẫn và lịch cụ thể)

22/5/2021

 

 

TTCM, GV

HT

+ Tổ chức bàn gian nhà cho gia đình em Lý Thị Bích lớp 11A10 (dự kiến vào 19/5/2022)

19/5/2022

BVĐ, ĐTN

HT

+ Chỉ dạo nâng cao chất lượng ôn thi TN THPT

Từ tuần 1

TTCM, GV

Đ/c Trung

+ Tổ chức họp PHHS: Lớp 12: 14/5/2022;

+ Khối 10, 11: 22/5/2022

14/5/2022

22/5/2022

GVCN, PHHS

BGH

+ Thực hiện báo cáo về Sở theo yêu cầu của ngành theo yêu cầu

Tháng 5

BGH, CĐ

HT

+ Tổng kết năm học vào ngày 26/5/2022 và Chia tay học sinh lớp 12 niên khóa 2019-2022

26/5/2022

CBGV, NV, HS

BGH

+ CBGV, NV,; HS (đủ tuổi) tham gia hiến máu tình nguyện năm 2022

20/5/2022

CBGV, NV; HS

Đ/c Doanh

+ Quần chúng ưu tú học lớp DB LLCT cho đối tượng kết nạp Đảng (GV, HS)

(05 GV, 03 HS có danh sách kèm theo)

14/5/2022

GV, HS

Cấp ủy

+ Tham gia các cuộc họp do Sở, Huyện triệu tập

Trong tháng

CBQL, HV

HT

+ Hoàn thành duyệt hồ sơ Sổ điểm, Học bạ các lớp:

Khối 12: Đ/c Khanh: Duyệt xong trước 18/5/2022

Khối 11: Đ/c Doanh: Duyệt xong trước 22/5/2022

Khối 10: Đ/c Trung: Duyệt xong trước 22/5/2022

22/5/2022

BGH

HT

+ Phân công lịch trực hè cho CBGV, NV; HS theo quy định

24/5/2022

TT

Đ/c Doanh

+ Đăng ký danh sách coi thi, chấm thi tuyển sinh, tốt nghiệp THPT

Tháng 5

PHT, TPDL

HT

+ GVCN hoàn thành các khoản thu nộp về nhà trường; thực hiện chi trả các chế độ của học sinh trong học kỳ 2

Tháng 5

GVCN, KT, HC

BGH

+ Chuẩn bị tốt các điều kiện CSVC phục vụ thi tuyển sinh lớp 10

29/5/2022

CBGV, NV, HS

Đ/c Doanh

+ Giáo viên các tổ thực hiện kê giờ dạy thực hiện năm học 2021-2022

20/5/2022

GV, TTCM

BGH

+ Phổi hợp cùng đơn vị thi công các hạ mục công trình

Tháng 5

BGH

HT

 

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều