KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÓA- SINH TUẦN 37 NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4

TỔ: HÓA- SINH

                                                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÓA- SINH

TUẦN 37(TỪ NGÀY 16/05/2022 – 22/05/2022)

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

Người chỉ đạo

Ghi chú

1

Ký duyệt giáo án trước khi lên lớp

Thứ 2 hàng Tuần

Giáo viên, TTCM,TPCM

Lợi, Yên

 

2

Chấm trả bài  kiểm tra Lớp 10,11

Tuần 37

GV trong tổ được phân công ra đề

Lợi, Yên

 

3

Hoàn thành vào điểm trong sổ điểm, cơ sở dữ liệu ngành  lớp 10, 11

Tuần 37

GV trong tổ

Lợi, Yên

 

4

Coi kiểm tra bù cuối kỳ 2 Lớp 10,11

Thứ 2,3,4

GV trong tổ

GV

 

5

Ôn thi THPT

Tuần 37

GV Hiền, Định

Lợi, Yên

 

6

Dự kiến xếp học lực hạnh kiểm cho HS Lớp 11

Thứ 2

GVCN 12

Lợi, Yên

 

7

Đánh gía theo chuẩn nghề nghiệp

Tuần 37

GV Tổ

Lợi, Yên

 

8

Đánh gia xếp loại giáo viên năm học 2021-2022

Tuần 37

GV Tổ

Lợi, Yên

 

 

                                                                        TTCM

                                    

                                                                            Đoàn văn Lợi

 

 

Tác giả: Đoàn Văn Lợi
Bài tin liên quan
Lịch công tác
Tin tức
Tin đọc nhiều