KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÓA- SINH TUẦN 38 NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4

TỔ: HÓA- SINH

                                                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÓA- SINH

TUẦN 38 (TỪ NGÀY 23/05/2022 – 29/05/2022)

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

Người chỉ đạo

Ghi chú

1

Ký duyệt giáo án trước khi lên lớp

Thứ 2 hàng Tuần

Giáo viên, TTCM,TPCM

Lợi, Yên

 

2

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

Thứ 2

GV trong tổ

Lợi, Yên

 

3

Ôn thi THPT

Tuần 38

GV Hiền, Định

Lợi, Yên

 

4

Đánh gía theo chuẩn nghề nghiệp

Thứ 2

GV Tổ

Lợi, Yên

 

5

Đánh gia xếp loại giáo viên năm học 2021-2022

Thứ 2

GV Tổ

Lợi, Yên

 

6

Bình bầu danh hiệu thi đua năm học 2021-2022

Thứ 2

GV tổ

Lợi, Yên

 

 

                                                                        TTCM

                                    

                                                                            Đoàn văn Lợi

 

 

Tác giả: Đoàn Văn Lợi
Bài tin liên quan
Lịch công tác
Tin tức
Tin đọc nhiều