KẾ HOẠCH TUẦN 37 CỦA TỔ LÍ - TIN - KTCN

TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4

           TỔ LÍ – TIN - KTCN

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021 -2022

TUẦN 37 (TỪ NGÀY 16/ 05/2022 – 21/05/2022)

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

Người chỉ đạo

1

Duyệt giáo án tuần 37

Thứ 2

Giáo viên trong tổ

Đ/c: H.Nghĩa

2

Coi thi học kì lớp 10,11 cho HS bị ảnh hưởng mưa lũ chưa tham gia được.

Thứ 2-4

Giáo viên trong tổ

Đ/c: H.Nghĩa

3

Nộp minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên cho TTCM (Yêu cầu minh chứng cho vào trong 1 tui HS sơ, Dùng bút chí ghi rõ trên từng mình chứng dùng cho tiêu chí nào)

Thứ 4

Giáo viên trong tổ

Đ/c: H.Nghĩa

4

Nộp bản đánh giá xếp loại hàng tháng, bản đánh giá xếp loại cuối năm cho TTCM

Thứ 4

Giáo viên trong tổ

Đ/c: H.Nghĩa

5

Họp tổ chuyên môn

Thứ 5

Giáo viên trong tổ

Đ/c: H.Nghĩa

6

Chấm trả bài kiểm tra cuối kì

Thứ 5

Giáo viên trong tổ

Đ/c: H.Nghĩa

7

Thông báo điểm TBhk2, TBcm cho HS

Thứ 6

Giáo viên trong tổ

Đ/c: H.Nghĩa

8

Nộp hồ sơ giáo viên

Thứ 6

Giáo viên trong tổ

Đ/c: H.Nghĩa

9

GVCN xét hạnh kiểm của HS

Thứ 6

Đ/c Hồng

Đ/c: H.Nghĩa

 

                                                                                                         Tổ Trưởng chuyên môn

                                                                                                                       (Đã kí)

 

 

 

                                                                                                             Nguyễn Hữu Nghĩa

Tác giả: Nguyễn Hữu Nghĩa
Bài tin liên quan
Lịch công tác
Tin tức
Tin đọc nhiều