KẾ HOẠCH THI HSG CẤP TRƯỜNG Năm học 2020-2021

              Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ HD số 1051/SGD&ĐT-GDTrH ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Sở GD-ĐT Bắc Giang v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH, Giáo dục dân tộc năm học 2020-2021;

Căn cứ hướng dẫn số 1115/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 9 năm 2020 của sở GD&ĐT Bắc Giang về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2020-2021;

             Căn cứ vào Kế hoạch chỉ đạo năm học 2020-2021 của nhà trường.     

             Căn cứ kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn huyện Lục Ngạn ngày 28 tháng 9 năm 2020;

Trường THPT Lục Ngạn số 4 xây dựng kế hoạch thi HSG cấp trường năm học 2020-2021 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

          Nhằm nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBQL trong công tác chỉ đạo dạy học, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của CBGV phụ trách các đội tuyển, nâng cao tinh thần tự học tập, rèn luyện của GV, HS

          Động viên tinh thần ý thức và sự sáng tạo của học sinh trong học tập, sự quan tâm của xã hội đến chất lượng mũi nhọn và đại trà, nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng học sinh thi vào Đại học, Cao đẳng.

          Đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc, chính xác, khách quan, chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.

          Đánh giá được phong trào và sự cố gắng vươn lên dạy tốt của CBGV và tinh thần học tập tốt của học sinh.

II. Tổ chức kỳ thi:

1. Môn thi:

Nhà trường tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp trường ở 10 bộ môn: Ngữ Văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng anh, GDCD, Tin học đối với cả 3 khối 10,11,12.

2. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi:

          - Lớp 10, 11, 12 thi HSG cấp trường mỗi đội tuyển theo danh sách giáo viên bồi dưỡng lập.

- Đối với học sinh lớp 12: Sau khi thi HSG cấp trường xong nhà trường tiến hành chọn đội tuyển thi HSG cấp tỉnh ở cả 10 môn như sau:

+ Đội tuyển: mỗi môn tối đa: 03HS/môn

+ môn Tin lớp 11 tối đa: 02HS/môn

- Đối với học sinh lớp 10, 11: Sau khi thi HSG cấp trường xong nhà trường tiến hành trao thưởng và lấy kết quả thi làm trường để tiếp tục động viên, bồi dưỡng trong các năm học theo.

3. Đối tượng và điều kiện dự thi:

- Đối tượng: Học sinh đang học ở các khối lớp 10, 11, 12

- Điều kiện:  

+ Học lực: phải đạt loại Giỏi, Khá; 

+ Hạnh kiểm: Tốt, Khá của học kỳ I.

Đối với các môn tự nhiên có kết quả điểm TBM từ 7,5 trở lên.

Đối với các môn xã hội có kết quả điểm TBM từ 7,00 trở lên.

- Mỗi một học sinh chỉ có thể dự thi 01 môn nếu đủ điều kiện theo quy định.

4. Thời gian, lịch thi, đề thi học sinh giỏi cấp trường

      Thống nhất chung trong cụm về thời gian thi, lịch thi, đề thi, cụ thể:

4.1. Thời gian, lịch thi

      Thống nhất chung trong cụm về thời gian thi, lịch thi, đề thi, cụ thể:

4.1.1. Thời gian, lịch thi

Buổi, thứ, ngày

Môn, lớp

Thời gian làm bài

Thời gian

giao đề cho HS

Tính giờ

Sáng

Chủ nhật 24/01/2021

 

Văn 10, 11, 12

 150 phút

8 giờ 20 phút

8 giờ 30 phút

Lý 10, 11, 12

 120 phút

8 giờ 20 phút

8 giờ 30 phút

Địa 10, 11, 12

 120 phút

8 giờ 20 phút

8 giờ 30 phút

Hóa 10, 11, 12

 120 phút

8 giờ 20 phút

8 giờ 30 phút

GDCD 10, 11, 12

120 phút

8 giờ 20 phút

8 giờ 30 phút

Toán 10, 11, 12

 120  phút

8 giờ 20 phút

8 giờ 30 phút

Sử 10, 11, 12

 120  phút

8 giờ 20 phút

8 giờ 30 phút

Sinh 10,11,12

 120  phút

8 giờ 20 phút

8 giờ 30 phút

Anh 10, 11, 12

 120  phút

8 giờ 20 phút

8 giờ 30 phút

Tin 10, 11, 12

 150  phút

8 giờ 20 phút

8 giờ 30 phút

          4.2. Đề thi

4.2.1. Hình thức thi, thời gian làm bài:

       - Môn Văn thi theo hình thức tự luận.

       - Môn Tiếng Anh thi theo hình thức thi trắc nghiệm, tự luận và kỹ năng nghe.

       - Môn Tin học hình thức thi thực hành hành trên máy tính.

       - Môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, trong đó 70% thi trắc nghiệm, 30% thi tự luận.

4.2.2. Nội dung, cấu trúc đề thi gồm 2 phần:

          * Cấu trúc

        - Phần trắc nghiệm: 40 câu, 7 điểm (trong đó 20 câu mức độ cơ bản, 10 câu mức độ khá, 10 câu mức độ nâng cao)

        - Phần tự luận: 3 điểm (trong đó 1 điểm mức độ cơ bản, 1 điểm mức độ khá, 1 điểm mức độ nâng cao)

       - Riêng các môn Văn, Tiếng Anh, Tin căn cứ vào tỷ lệ mức độ kiến thức trên ra cấu trúc đề cho phù hợp.

          * Nội dung kiến thức: Nội dung chương trình đến hết kỳ 1 năm học 2020-2021.

 

5. Lập danh sách đăng ký học sinh dự thi:

- Các tổ chuyên môn, giáo viên phụ trách các đội tuyển HSG tiến hành rà soát chọn lọc và lập danh sách học sinh tham gia dự thi HSG cấp trường theo mẫu gửi kèm

(Nộp cho Đ/C Trần Văn Yên, hạn cuối vào ngày 18/01/2021)

- Đ/C Trần Yên lập danh niêm yết phòng thi trước ngày 22/01/2021 (Mỗi phòng thi có 30 thí sinh đăng ký dự thi)

- Trường căn cứ vào kết quả thi HSG cấp trường sẽ tiến hành lập danh sách tham gia dự thi cấp tỉnh (Đ/C Yên lập danh sách gửi Phòng khảo thí và KĐCLGD).

6. Tổ chức coi thi:

- Giám thị: Nhà trường bố trí 2 giám thị/phòng thi (có Quyết định coi thi riêng) và tập trung tại phòng Hội đồng coi thi từ 8 giờ 00 ngày 24/01/2021.

- Chuẩn bị phòng thi: Đ/C Doanh tiến hành chỉ đạo lớp lao động chuẩn bị phòng thi tại nhà C. Mỗi phòng đảm bảo đủ chỗ cho 30 thí sinh dự thi (xong trước ngày 23/01/2021)

- Đ/C Chu Văn Hồng tiến hành thẩm định rà duyệt các đề thi và sao in đề thi đủ số lượng đảm bảo để các thí sinh dự thi theo kế hoạch.

          7. Tổ chức chấm thi:

Nhà trường tổ chức chấm thi tập trung tại trường (có QĐ riêng)

          8. Thông báo kết quả thi:  

Nhà trường tiến hành tổng hợp và xếp giải kỳ thi chọn HSG cấp trường, niêm yết thông báo vào ngày 28/01/2021.

          BGH nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn và các Đ/C CBGV được phân công nghiêm túc tổ chức thực hiện công văn này./.

 

 

Nơi nhận:                              

- Hiệu trưởng (B/c);

- Tổ trưởng CM, GV (th/h);        

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Các tổ chức trong trường( th/h);

- Website trường.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Văn Trung

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều