TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN 4 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020 – 2021.

Tài liệu đính kèm: Tải về

            Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 01/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 6 các trường PTDT Nội trú và lớp 10 THPT không chuyên năm học 2021-2022 (gọi tắt là Quyết định số 841);

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2020 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Giáo dục năm học 2021-2022;

Thực hiện công văn số 409/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 09/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và tuyển sinh năm 2021.

Trường THPT Lục Ngạn số 4 thông báo về việc tổ chức tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021– 2022 như sau:

I. Tổ chức tuyển sinh

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

                    - Số lớp: 10 lớp

                    - Số chỉ tiêu tuyển sinh: 400 học sinh.

 2. Đối tượng dự thi

          Những học sinh đã tốt nghiệp THCS (chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên) có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang năm học 2020-2021 hoặc những năm trước (có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang) trong độ tuổi đúng quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ đều được đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022.

3. Phương thức tuyển sinh, môn thi, Hình thức thi

- Phương thức: Thi tuyển 04 môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng anh và Giáo dục công dân (GDCD).

- Hình thức thi:

                    + Môn Ngữ văn: Thi theo hình thức tự luận.

                    + Môn Toán: Thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận.

                    + Môn Tiếng Anh: Thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận.

                   + Môn GDCD: Thi trắc nghiệm.

4. Ngày thi và lịch thi

- Ngày thi: ngày 03 và 04 tháng 6 năm 2021

          - Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ mở bì đề thi

Giờ phát đề cho

thí sinh

Giờ bắt đầu tính giờ làm bài

03/6/2021

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

07 giờ 35

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 00

14 giờ 05

14 giờ 10

04/6/2021

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

07 giờ 50

07 giờ 55

8 giờ 00

GDCD

60 phút

09 giờ 20

09 giờ 25

09 giờ 30

5. Địa điểm thi

          Trường THPT Lục Ngạn số 4: Thôn Thác Lười- Xã Tân Sơn- Huyện Lục Ngạn- Tỉnh Bắc Giang.

6. Đăng ký nguyện vọng thi

          Học sinh có đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định được đăng ký dự tuyển theo các nguyện vọng sau:

          - Đăng ký tuyển thẳng vào Trường THPT Lục Ngạn số 4 (nếu đủ điều kiện);

          - Đăng ký dự thi theo nguyện vọng 1 tại Trường THPT Lục Ngạn số 4;

          - Được đăng ký nguyện vọng 2 vào một trong các Trường THPT trên địa bàn huyện Lục Ngạn;

          - Được đăng ký dự tuyển vào Trường PTDTNT Lục Ngạn hoặc Trường PTDTNT Tỉnh Bắc Giang (nếu thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nguyện vọng dự tuyển).

7. Hồ sơ thi dự thi

          1. Phiếu đăng ký dự thi (do Trường THPT Lục Ngạn số 4 cấp), những thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng thì được cấp số Phiếu tương ứng với nguyện vọng thí sinh đăng ký. (Ví dụ: Thi sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng vào Trường DTNT và THPT Chuyên thì được cấp 04 Phiếu: 02 Phiếu nộp cho trường THPT Lục Ngạn số 4 (trong đó 01 Phiếu nhà trường sẽ chuyển về Sở), 01 Phiếu  nộp tại trường PT DTNT và 01 Phiếu nộp tại Trường Chuyên). Thí sinh tự dán ảnh vào Phiếu đăng ký dự thi trước khi nộp lại cho nhà trường.

          2. Giấy khai sinh (bản photocopy);

          3. Các giấy tờ hợp lệ để hưởng ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản photocopy).

          (Giấy chứng nhận con thương binh,bệnh binh; Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi HSG các môn văn hóa cấp quốc gia,…Riêng học sinh thuộc diện được hưởng ưu tiên khu vực phải nộp bản phô tô Sổ hộ khẩu có chứng thực của UBND cấp xã. Học sinh không phải nộp Giấy chứng nhận dân tộc).

4. Giấy chứng nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc không vi phạm pháp luật (Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS những năm trước, Giấy này do UBND xã nơi cư trú cấp);

          5. Một ảnh thẻ màu 4x6 được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng, mặt sau khi rõ Họ tên, Ngày sinh, Trường THCS để dán vào Thẻ dự thi.

          Chú ý: Nhà trường không nhận học bạ và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THCS của thí sinh khi đăng ký dự thi.

8. Tuyển thắng vào lớp 10 THPT

Học sinh có đủ điều kiện theo điểm 3.3, khoản 3, mục II (Tuyển sinh lớp 10 THPT Công lập) trong Quyết định số 841.

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

9. Chính sách ưu tiên, khuyến khích trong thi tuyển sinh lớp 10

Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 01/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 6 các trường PTDT Nội trú và lớp 10 THPT không chuyên năm học 2021-2022 (gọi tắt là Quyết định số 841) (mục II).

10. Cách tính điểm trúng tuyển

- Mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 10 và được tính hệ số 1.

- Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán + Điểm môn Tiếng Anh + GDCD+  Điểm ưu tiên (nếu có).

- Điểm xét trúng tuyển lấy từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Thứ tự ưu tiên trong xét tuyển sinh: Theo quy định hiện hành.

11. Thời hạn nhận hồ sơ

- Từ ngày 05/05/2021 đến 08/05/2021: Học sinh đến trường nhận mẫu Phiếu đăng ký dự thi, một số mẫu giấy tờ liên quan, xem thông tin tuyển sinh và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ tuyển sinh.

            - Nhận hồ sơ: Từ 7h00 ngày 12/5/2021  đến 16h30 ngày 16/5/2021 (có lịch cụ thể cho các trường).

12. Lệ phí tuyển sinh

Thí sinh phải nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định hiện hành.

II. Một số lưu ý

1. Để thuận lợi cho PHHS và học sinh đến nộp hồ sơ được thuận lợi, nhà trường dự kiến lịch thu hồ sơ của học sinh các trường THCS như sau

STT

Tên trường THCS

Ngày thu

Ghi chú

1

THCS Tân Sơn

12,13/5/2021

Cả ngày

2

THCS Phong Vân

14/5/2021

Cả ngày

3

TH,THCS Phong Minh

4

THCS Cấm Sơn

15/5/2021

Buổi sáng

5

PTBT Hộ Đáp

Buổi chiều

6

THCS Biên Sơn, PTBT Sơn Hải

16/5/2021

Buổi sáng

7

THCS Sa Lý

Buổi chiều

8

Các Trường THCS khác

 Buổi chiều

2. Những mốc thời gian thí sinh cần nhớ

2.1. Ngày 02/6/2021 (buổi chiều ):

- Từ 14 giờ 00: Thí sinh xem Số báo danh, phòng thi;

- Từ 15 giờ 30: Toàn thể thí sinh tập trung để nhận thẻ dự thi và dự khai mạc kỳ thi.

          2.2. Các ngày 03, 04/6/2021: Thí sinh dự thi theo lịch:

                   - Buổi sáng thí sinh có mặt trước cửa phòng thi từ 6 giờ 30 phút.

- Buổi chiều thí sinh có mặt trước cửa phòng thi từ 13 giờ 15 phút.

Chú ý: Ngày 10,11/6/2021 nhà trường ký xác nhận cho những học sinh đăng ký nguyện vọng vào trường PTDT Nội trú (không giải quyết các ngày khác).

          2.3. Ngày 15/6/2021: Học sinh xem kết quả thi trên trang Website của Sở GD&ĐT.

            2.4. 7h00, ngày 15/6/2021: Học sinh xem kết quả thi tại trường.

          2.5. Từ ngày từ 15/6 đến 20/6/2021: Nhà trường nhận đơn phúc khảo bài thi (học sinh đến trường nhận mẫu đơn phúc khảo, hoàn thiện và nộp đơn kèm theo lệ phí phúc khảo).

          2.6. Ngày 20/7/2021: Công bố dự kiến điểm chuẩn.

2.7. Ngày 21/7/2021: Thí sinh xem danh sách trúng tuyển  tại trường.

2.8. Ngày 01/8 đến ngày 05/8/2021: Thí sinh trúng tuyển đến nhập học

          Hồ sơ nhạp học gồm có:

1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

        2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS năm 2021 hoặc Bằng tốt nghiệp THCS (bản photo có chứng thực) đối với học sinh tốt nghiệp THCS các năm trước;

          3. Học bạ THCS (bản chính) hoặc Kế hoạch giáo dục cá nhân (đối với học sinh khuyết tật) cấp THCS;

          4. Các giấy tờ xác nhận hợp lệ để hưởng ưu tiên, khuyến khích.

          (Giấy chứng nhận con thương binh,Riêng học sinh thuộc diện được hưởng ưu tiên theo hộ khẩu thường trú tại vùng ĐBKK phải nộp bản phô tô Sổ hộ khẩu có chứng thực của UBND cấp xã. Học sinh không phải nộp Giấy chứng nhận dân tộc).

Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2021- 2022, đề nghị nhân dân và các em học sinh đến trường xem tại các bảng tin của nhà trường./.

Nơi nhận:

 - Phòng GD&ĐT Lục Ngạn (ph/h);

  - Các trường THCS huyện Lục Ngạn (t/b);

  - Thành viên Hội đồng tuyển sinh (th/h);

  - UBND các xã (t/b);

  - Lưu VT.

Bản điện tử:

 - Như nơi nhận.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Khanh

           

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều