KẾ HOẠCH TUẦN 31 CỦA TỔ NGỮ VĂN

KẾ HOẠCH TUẦN 31 - TỔ NGỮ VĂN

NĂM HỌC 2021-2022

TT

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

1

04/04/2022 (Thứ 2)

- Kí duyệt giáo án tuần 31

- Họp đồng chấm sáng kiến của giáo viên

- GVCN 12 hoàn thành nhập dữ liệu của học sinh trên CSDL

- Tất cả Gv trong tổ

- Đ/c Trà

- GV trong tổ 

2

05/04/2022

(Thứ 3)

- 9h46 Họp chi bộ tháng 4

- 14h00: Họp Hội đồng tháng 4

- đ/c Trà, Yên

3

09/04/2022

(Thứ 7)

- Thi làm đồ dùng dạy học

- Giáo viên hoàn thành và nộp bài giảng E-Learning cấp trường; Thực hiện đưa bài lên Website của trường (phần E-Learning)

- GV làm đồ dùng

- GV trong tổ (Trừ đ/c Hoài)

 

4

Trong tuần

Dạy phụ đạo khối 10, 11; dạy ôn tốt nghiệp khối 12 theo TKB

 GV trong tổ

5

Trong tuần

Thực hiện kiểm tra chuyên đề đột xuất

GV trong tổ

6

Trong tuần

+ CBGV, NV cập nhật thông tin Covid-19 của cá nhân; GVCN cập nhật tình hình đến trường và Covid-19 của HS lên CSDL ngành

Tất cả Gv trong tổ

7

Trong tuần

 + Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo tốt quy định “5K”

- GV trong tổ

 

 

                                                                             TỔ TRƯỞNG

 

 

               Vũ Thị Thanh Trà

 

Bài tin liên quan
Lịch công tác
Tin tức
Tin đọc nhiều