Kế hoạch tuần 28

Kế hoạch tuần

SỞ GD & ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT  LỤC NGẠN SỐ 4

KẾ HOẠCH TUẦN  28

NĂM HỌC 2022 - 2022

TT

Tổ/ p.ban

Nội dung công việc

Thời gian

hoàn thành

Người

thực hiện

Người chỉ đạo

Ghi chú

1

Chi bộ

Thực hiện kiểm điểm đảng viên được: Kiểm tra, giám sát trong quý I

Y/c: + Đ/c Trung chỉ đạo tổ kiểm tra, giám sát và đảng viên thực hiện viết kiểm điểm

+ Các đồng chí đảng viên: Doanh, Thọ, Thắng, Phương (tin) thực hiện làm kiểm điểm theo yêu cầu của Tổ kiểm tra, giám sát

Tuần 28

Đảng viên

Đ/c Trung

 

8h00, ngày 14/3/2022: Họp Chi bộ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030

14/3/2022

Đảng viên

Cấp ủy

 

2

Nhà trường

+ Duy trì nền nếp dạy và học nghiêm túc

Tuần 28

CBGV,NV

BGH

 

+ 7h00, tổ chức chào cờ tuần 28:

Y/c: +) ĐTN chuẩn bị khánh tiết; điều hành tập trung xong trước 7h10

        +) Đ/c Trung- PHT: Triển khai kế hoạch chuyên môn, kế hoạch thi TN THPT đến hs 12; Thời gian: 7h15- 7h25

+ Đ/c Doanh- PHT: Đánh giá các hoạt động nền nếp, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới; Thời gian: 7h25- 7h35

+ ĐTN triển khai các hoạt động tháng thanh niên; Thời gian: 7h35- 7h45

+ Tổ chức chương trình ủng hộ xóa nhà tạm: CBGV, NV; Bí thư các chi đoàn học sinh (Đ/c: Lam phát động); Thời gian: 7h45- 7h55

+ Đ/c Khanh- HT: Quán triệt một số nhiệm vụ của trường; Thời gian: 7h55- 8h00

+ GVCN: Nhắc nhở học sinh tập trung từ 7h00; GVCN lớp 10: Nhắc học sinh tự mang ghế ngồi cho mình

14/3/2022

GV, HS

BGH

 

+ Khảo sát giả định học sinh lớp 10 của trường; Khảo sát lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn vùng tuyển theo tinh thần công văn 229/SGD ĐT- GDTrH&GDTX ngày 07/3/2022

18/3/2022

Đ/c Trung, Phương, Thắng

HT

 

+ Ngày 17/3/2022: Duyệt quyết toán tài chính năm 2021 tại Sở ( Lan, Khanh)

Hiệu trưởng phân công Đ/c Trung- PHT: Điều hành nhà trường

18/3/2022

Lan

HT

 

+ Tiếp tục chỉ đạo GV và học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo TTN

Tuần 28

GV, ĐTN, HS

Đ/c Trung

 

+ Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong CBGV, NV và học sinh

Cả tuần

CBGV, HS

Đ/c Doanh

 

+ BGH, Công đoàn, ĐTN, Tổ trưởng chuyên môn thực hiện kiểm tra chuyên đề đột xuất (theo mẫu đã gửi)

Tuần 28

BGH, CĐ, ĐTN, TTCM

BGH

 

+ Thực hiện các báo cáo về các phòng của Sở theo công văn yêu cầu

Tuần 28

BGH, KT

HT

 

+ Chỉ đạo thi giữa kỳ II theo lịch

19/3/2022

GV, HS

Đ/c Trung

 

 

 

Lục Ngạn, ngày 14 tháng 3 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Khăc Khanh

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều